Dr. Tauš (TU Košice) preberá cenu za Najpútavejší plagát